SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ BRATISLAVA 4Vítame Vás na stránke

SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU
BRATISLAVA 4 . LEVÁRSKA 11

V MRP na kaprové vody na roky 2015-2017 došlo k chybe na str. 25 pri revíry : 1-0100-1-1-Dunaj č. 3 – OR Polder v časti Upozornenie: Výkon rybárskeho práva v prírodnej rezervácii Dunajské ostrovy od 1. júla do 31. decembra v čase:Júl, august:od 5,00 do 22,00 hod./September:od 6,00 do 19,00 hod./Október až december: od 7,00 do 16,00 hod.

HAVARIJNÝ STAV ŽELEZNÁ STUDIENKA .
lov Sedláčkov ostrov .


Oznam o zarybnení revíru KUCHAJDA.

MsO SRZ Bratislava IV. oznmuje že sa dňa 4.4.2017 uskutoční zarybnenie revíru Kuchajda.


Oznam o konaní rybárskych pretekov.

MsO SRZ Bratislava IV. oznmuje že sa dňa 7.5.2017 uskutočnia rybárske preteky na Kuchajde. Lov bude povolený na 2 prúty, ponechať si bude možné 1 kapra. Dospelí: od 7,00 hod. do 13,00 hod. Deti a mládež (do 14 rokov) od 08,00 hod. do 12,00 hod. Predaj štartovných lístkov bude v kancelárii MsO SRZ na Levárskej ul. (od 1.3.2017) alebo 1 hod. pred pretekmi.


Popis: C:\novy rybari82015\images\home_1_00.png


Popis: C:\novy rybari82015\images\home_1_02.png

Popis: C:\novy rybari82015\images\home_1_01.png